Vi tänker
hållbart!

Brobacka Gästhem är Green Key-certifierat.

Green Key är den ledande hållbarhetscertifieringen inom turismbranschen i världen. Det främsta målet med certifieringen är att driva en hållbar och ansvarstagande verksamhet som minskar miljöpåverkan. Green Key tilldelas bl.a. hotell, gästhem, mindre boenden, campingplatser, restauranger, konferensanläggningar och muséer som uppfyller en rad miljö- och hållbarhetskrav av hög standard.

Kriterierna omfattar konkreta mål som användning av lokalproducerade och ekologiska livsmedel och drycker, minskning av energi- och vattenförbrukning, effektiv sophantering och -sortering samt miljövänlig städning. Mer abstrakta krav är t.ex. att informera om och uppmuntra kunderna till hållbara aktiviteter samt engagera och utbilda sin personal i miljöarbete.

Totalt finns över 3 200 Green Key-certifierade verksamheter i över 60 länder. På Åland finns idag 26 stycken Green Key-certifierade verksamheter.

Vi på Brobacka tycker det är roligt och intressant med natur- och miljöansvar och vi försöker ständigt hitta på nya sätt att spara på miljön. Vår vision är att i samarbete med såväl kunder, leverantörer som medarbetare, försöka minska vårt ekologiska fotavtryck så långt det är möjligt och bedriva en kafé- och gästhemsverksamhet som uppmuntrar och inspirerar våra gäster att också de, välja ett miljövänligare alternativ.

Ekologiskt & närproducerat:

Åländska produkter och närproducerade råvaror är något vi värnar om på Brobacka och vi samarbetar därför gärna med andra små och större företag på Åland. Det ekologiska mjölet vi knådar in i vårt hemvete och använder till vår övriga bakning och matlagning köper vi in från Överängs kvarn i Saltvik. Yogurt till frukosten och salladsost kommer från Mattasgården, en liten eko gård i Sund. Getosten kommer Wetteros gård i Lemland. De flesta övriga mejeriprodukterna kommer  från vårt åländska mejeri ÅCA. Sallad och grönsaker beställer vi sommartid från odlarringen, ett andelslag med mål att odla och sälja ekologiskt odlade grönsaker på Åland.

Inspiration & uppmuntran:

Små informationstavlor finns uppsatta på utvalda platser runtom i både gästhem och kafé, där gästen kan läsa om olika sätt att spara på t.ex. vatten och energi.

Sopsortering:

Gästerna har möjlighet till sopsortering i gästhemmets bägge kök. Det finns skilda kärl för sortering av blandavfall, kompost, glas, metall, papper, plast, batterier och pantflaskor/burkar.

Vi på brobacka strävar efter att vara en del av lösningen till en hållbarare värld, inte problemet.