Brobacka Gästhem är Green Key-certifierat. Green Key är en internationell hållbarhetscertifiering för logiverksamheter, restauranger, caféer och besöksanläggningar. För att bli certifierad behöver verksamheten uppfylla kriterier inom olika kategorier, t ex vatten- och energiförbrukning, städning, livsmedel och miljöledning. För att behålla sin certifiering ska verksamheten dessutom årligen förbättra sitt hållbarhetsarbete, bl a genom att jobba mot nya mål. Mer information om Green Key hittar ni härhttp://www.greenkey.global

Vi på Brobacka tycker det är roligt och intressant med natur- och miljöansvar och vi försöker ständigt hitta på nya sätt att spara på miljön. Vår vision är att i samarbete med såväl kunder, leverantörer som medarbetare, försöka minska vårt ekologiska fotavtryck så långt det är möjligt och bedriva en kafé- och gästhemsverksamhet som uppmuntrar och inspirerar våra gäster att också de, välja ett miljövänligare alternativ.

HÅLLBARHETSARBETE PÅ BROBACKA

Ekologiskt & närproducerat:

Åländska produkter och närproducerade råvaror är något vi värnar om på Brobacka och vi samarbetar därför gärna med andra små och större företag på Åland. Det ekologiska mjölet vi knådar in i vårt hemvete och använder till vår övriga bakning och matlagning köper vi in från Överängs kvarn i Saltvik. Yogurt till frukosten och salladsost kommer från Mattasgården, en liten eko gård i Sund. Getosten kommer Wetteros gård i Lemland. De flesta övriga mejeriprodukterna kommer  från vårt åländska mejeri ÅCA. Sallad och grönsaker beställer vi sommartid från odlarringen, ett andelslag med mål att odla och sälja ekologiskt odlade grönsaker på Åland.

Inspiration & uppmuntran:

Små informationstavlor finns uppsatta på utvalda platser runtom i både gästhem och kafé, där gästen kan läsa om olika sätt att spara på t.ex. vatten och energi.

Sopsortering:

Gästerna har möjlighet till sopsortering i gästhemmets bägge kök. Det finns skilda kärl för sortering av blandavfall, kompost, glas, metall, papper, plast, batterier och pantflaskor/burkar.

Brobacka gästhem vill vara en inspirationskälla och en del av lösningen till en hållbarare värld – inte problemet.